• Tel.: (54) 416-27-00

  • biuro@ekociech.pl

APLIKACJA EcoHarmonogram

 Eco Harmonogram

Została uruchomiona aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania.

http://bip.ciechocinek.pl/eco-harmonogram/

 

                                                

 

 
Strona główna

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej “EKOCIECH” Sp. z o.o. w Ciechocinku

zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

w Sądzie Rejonowym w Toruniu 01.06.2015r pod nr 0000199935

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 987 500 zł.W skład Zarządu Spółki wchodzą:

- Prezes Zarządu  - Sławomir Okulicz

- Członek Zarządu - Gł. Księgowa - Renata Skonieczna

 

W skład Rady Nadzorczej  wchodzą:                                                   

- Magdalena Zwierzchowska - Drożdża - Przewodniczący

- Tomasz Dziennik -  W-ce  Przewodniczący                               

- Zbigniew Matusiak - Członek Rdady Nadzorczej -Sekretarz

 

Spółka prowadzi działalności polegające na:                                                                  

- oczyszczaniu miasta,

- wywozie nieczystości stałych i płynnych,

- zwalczaniu skutków zimy,

- remontach budowlanych i pracach drogowych,

- konserwacji terenów zielonych,

- handlu detalicznym i hurtowym opałem,

- usługach pogrzebowych,

- dystrybucji gazu propan - butan

- energetyce cieplnej

 

                                   

                                     SPRAWOZDANIE FINANSOWE I Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018

1. Rachunek_i_Bilans_2018.pdf

2.files/sprawozdanie_2018.doc

3.Sprawozdanie_finansowe.doc                                               

 

Schemat ogranizacyjny oraz struktura zatutnienia  K.P.U.P "EKOCIECH" Sp. z o.o. po połączeniu

/Schemat_organizacyjny_Ekociech_2015r.pdf 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF